Skip Navigation

Board and Staff Members

Skip Side Navigation

Board and Staff Members

The Management Structure of OUCI


The OUCI is a unit within the University of Oklahoma College of Arts and Sciences. The OUCI is led and managed by the Director, who is an employee of the University of Oklahoma reporting directly to the Dean of the College of Arts and Sciences. The Executive Chairman of the Board of Directors, who is an employee of the University of Oklahoma, assists the OUCI Director to plan and oversee the operations of the OUCI.

The Board of Directors of OUCI is an advisory board with representation from key stakeholders at the University of Oklahoma and Beijing Normal University. 

NamePosition
Vice President Matt Hamilton

Chairman of the Board of Directors

Registrar and Vice President for Enrollment and Student Financial Services 

Dr. Paul B. Bell

Executive Chairman of the Board of Directors

Dean Emeritus, College of Arts and Sciences

Regents Professor 
University of Oklahoma 

Dr. Martha L. Banz

Vice Chairman of the Board of Directors 

Interim Dean, College of Professional and Continuing Studies 

Associate Provost, Continuing Education 
University of Oklahoma

Madam Chuansheng Liu

Vice Chairman Board of Directors 

Chairman of University Council 
Beijing Normal University

Dr. Zhou Zuoyu

Board Director

Vice President, Beijing Normal University

Dr. David M.  Wrobel

Board Director 

Dean, College of Arts and Sciences 
University of Oklahoma

Dr. Changbao Guo

Board Director 

Dean, College of Chinese Language and Literature 
Beijing Normal University

Dr. Dylan Herrick

Board Director

Chair, Modern Languages, Literatures and Linguistics
University of Oklahoma

Dr. Jie Zhang

Board Director

Coordinator of Chinese Programs, 
University of Oklahoma

Dr. Sharon Gou

Board Director 

Director of the Confucius Institute at the University of Oklahoma

Dr. Nian Liu

Board Director

Coordinator of Chinese Program
University of Oklahoma

NamePosition
Sharon GouDirector
University of Oklahoma
Rex BurnettAssociate Director
University of Oklahoma
NamePosition
Jessica TateManagerial Associate
Hongxiao GuoK-6 Program Curriculum and Instruction Coordinator
Xiaoying Xu
Cheng Cheng
Cuiping Zhang
Dan Xu
Fan Gao
Chunqian Dai
Xuejing Bai
Visiting Faculty

Yu Niu
Fang Ying
Rong Tian
Ruomeng Li
Lurou Tu
Xiaorong Qian
Ruge Wei
Ruolan Xu
Yuanyuan Chang
Caiyuan Zhang
Haozhe Si
Ke Wang
Xiting Hu
Yidan Qiu
Yu Wang

Yuwei Qin

Zichen Liu

Dongmei Zhu

Renjie Miao

Yuwen Zhao

Student Interns
Luping Wang
Hanlie Wu
Adjunct Instructor
Megan GasperSpecial Project Coordinator